Pokaži / skrij meni
Info portal

Obvestilo delničarjem o vložitvi izpodbojne tožbe

22. 8. 2019

Na podlagi določil 397. člena ZGD-1 Deželna banka Slovenije d. d. objavlja naslednje sporočilo:

Deželna banka Slovenije d. d. je dne 19.8.2019 prejela tožbo zaradi izpodbijanja sklepa 36. redne skupščine, s katero delničar KD Group d.d. izpodbija zavrnitev sklepa pod točko 7 dnevnega reda skupščine, zaradi domnevno usklajenega delovanja nekaterih delničarjev, ter zahteva, da sodišče ugotovi, da je bil predlagani sklep pod točko 7 dnevnega reda 36. redne skupščine veljavno sprejet, ter podrejeno, da sodišče sklep o zavrnitvi spremeni tako, da sprejme sklep z naslednjo vsebino, kot je bila predlagana pod točko 7 na 36. redni skupščini DBS d.d.: 

»S funkcije člana nadzornega sveta družbe Deželna banka Slovenije d.d. se z dnem sprejetja tega sklepa odpokliče g. Peter Vrisk«.  

Banka bo na tožbo odgovorila v predvidenem roku.  

 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na teh spletnih straneh na voljo najmanj 5 let od datuma objave, objavljene pa bodo tudi na AJPES-u in SEOnet-u.

 

Ljubljana, 22. 8. 2019

  

Deželna banka Slovenije d.d.

Uprava banke