Pokaži / skrij meni
Info portal

Obvestilo o izboru RS kot matične države članice glede razkrivanja nadzorovanih informacij

29. 7. 2010

Ljubljana

Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov in drugih veljavnih predpisov Deželna banka Slovenije d. d. objavlja naslednje sporočilo:

Deželna banka Slovenije d. d. je 10. junija 2010 izdala obveznico s poroštvom Republike Slovenije, ki je uvrščena v trgovanje na borzo v Luksemburgu (Luxembourg Stock Exchange/Bourse du Luxembourg).

V skladu s tretjim odstavkom 102. člena Zakona o trgovanju finančnih instrumentov je Deželna banka Slovenije d. d. kot matično državo članico glede razkrivanja nadzorovanih informacij izbrala Republiko Slovenijo. Pristojni organ bo tako Agencija za trg vrednostnih papirjev.

Deželna banka Slovenije d. d. je po letu 2004 že opravila prvo javno ponudbo delnic v RS (leta 2007) in pridobila ustrezno odobritev prospekta s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev. Vrednostni papirji Deželne banke Slovenije d.d. doslej niso bili sprejeti v trgovanje v nobeni drugi državi.

 

Deželna banka Slovenije d. d.
Uprava