Pokaži / skrij meni
Info portal

Obvestilo o kvalificiranem deležu

31. 8. 2006

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Na podlagi 4. odstavka 10. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1, Uradni list RS 79/2006) objavlja Deželna banka Slovenije d.d. naslednje obvestilo:

V skladu z 77. členom Zakona o prevzemih je družba KD Holding d.d., Celovška 206, Ljubljana dne 29.08.2006 obvestila Deželno banko Slovenije d.d., da je bila na dan 11.08.2006 imetnik več kot petodstotnega deleža glasovalnih pravic v Deželni banki Slovenije d.d.

Obvestilo bo od 31.8.2006 dalje objavljeno tudi na spletnih straneh banke www.dbs.si.

Uprava DBS d.d.