Pokaži / skrij meni
Info portal

Obvestilo o možnosti odkupa delnic Certe holding d.d. (CEHR)

5. 9. 2017

SPREMEMBA PONUDBE - 7.9.2017

Prevzemnik spreminja prevzemno ponudbo tako, da umika prag uspešnosti prevzemne ponudbe v celoti. Navedeno pomeni, da prevzemnik ne določa praga uspešnosti prevzemne ponudbe in najnižjega odstotka vseh delnic, ki bi jih moral pridobiti na podlagi prevzemne ponudbe, da bi se le-ta štela za uspešno. Prevzemna ponudba bo štela za uspešno ne glede na odstotek vseh delnic, ki jih bo prevzemnik pridobil v postopku prevzemne ponudbe. V prevzemni ponudbi za delnice CEHR ni več prevzemnega praga, torej bo ponudba v vsakem primeru uspešna pri ceni 3,20 EUR. Veljavnost ponudbe se podaljša za 7 dni, kar pomeni do vključno 12. 10. 2017. Rok za sprejem prevzemne ponudbe, ki je pred to spremembo veljal do vključno 5. 10. 2017, do 12.00 ure, se podaljša do vključno 12. 10. 2017, do 12.00 ure.

-------

Obveščamo vas, da je Agencija za trg vrednostnih papirjev dne 29. 8. 2017 prevzemniku, družbi POSTOJNSKA JAMA, turizem, gostinstvo in trgovina, d.d., izdala dovoljenje za prevzemno ponudbo za odkup delnic z oznako CEHR, ciljne družbe CERTA HOLDING d.d. družba pooblaščenka.

Prevzemnik za delnice, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne cene v denarju. Cena, ki jo ponuja prevzemnik za plačilo ene delnice,  znaša 3,20 EUR.

Prevzemnik določa prag uspešnosti ponudbe v višini 50-odstotnega deleža vseh delnic ciljne družbe in ene delnice, da bi se ponudba štela za uspešno.

Veljavnost ponudbe je od vključno dne 31. 8. 2017 do vključno dne 5. 10. 2017, razen če se veljavnost prevzemne ponudbe podaljša skladno z ZPre-1.

V kolikor želi stranka, ki ima pri Deželni banki Slovenije že odprt trgovalni račun, sprejeti prevzemno ponudbo, mora predložiti podpisan obrazec IZJ-DEN.

Stroški sprejema prevzemne ponudbe znašajo 25,00 EUR, ki jih mora stranka plačati vnaprej na račun banke: SI56 1900 8001 0000 121.

Opozorilo: stroški nastanejo tudi v primeru, da prevzem ne bo uspešen (kar pomeni, da prevzemnik ne bo pridobil 50% + 1 delnico in kupnina za delnice ne bo izplačana).

V primeru, da bo objavljena druga prevzemna ponudba z boljšimi pogoji za stranko, bo stranka lahko sprejela boljšo ponudbo, s tem, da ji bomo ponovno zaračunali 25,00 EUR.