Pokaži / skrij meni
Info portal

Obvestilo o nedelovanju plačilnih sistemov med velikonočnimi prazniki

2. 4. 2009

Ljubljana

10. aprila 2009 je v veèini držav EU dela prost dan (veliki petek), zato evropski plaèilni sistem TARGET2 ne bo deloval. Posledièno se domaèa in èezmejna medbanèna plaèila z datumom valute 10. in 13. april 2009 ne bodo izvrševala.

10. aprila bomo v Deželni banki Slovenije d.d. izvrševali le interni plaèilni promet med raèuni znotraj banke.   

V torek 14. aprila 2009 bo DBS d.d. zopet opravljala plaèilni promet v polnem obsegu.

DELOVANJE PLAÈILNIH SISTEMOV MED VELIKONOÈNIMI PRAZNIKI.

Zahvaljujemo se za razumevanje,

Deželna banka Slovenije d. d.