Pokaži / skrij meni
Info portal

Obvestilo o objavi pomembnega poslovnega dogodka

7. 2. 2013

Deželna banka Slovenije d. d. je od Višjega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, dne 5. 2. 2013 prejela sklep o pritožbi, ki jo je vložila družba Dinomarchi S.R.L., Via Rometta allOlmo, 15-35013, Cittadella, Italija, v zadevi postopka prisilne poravnave nad dolžnikom Semenarna Ljubljana, proizvodnja in trgovina, d. d., Ljubljana, Dolenjska cesta 242, 1000 Ljubljana, proti sklepu o potrditvi prisilne poravnave, opravilna številka St 1484/2012 z dne 14. 1. 2013.

Pritožba se zavrne in se potrdi sklep sodišča prve stopnje, s katerim je le-to (1) zavrglo zahtevo vlagatelja Dinomarchi S.R.L. z dne 2. 1. 2013, (2) potrdilo prisilno poravnavo z vsebino, razvidno iz izpodbijanega sklepa, (3) o terjatvah, ugotovljenih v postopku prisilne poravnave odločilo tako, kot je navedeno v seznamu terjatev, ugotovljenih v postopku prisilne poravnave z dne 11. 1. 2013, ter (4) dolžniku naložilo, da terjatve iz 2. točke izreka plača upnikom v deležih, rokih in z obrestmi, določenimi v 1. točki izreka izpodbijanega sklepa.

S potrditvijo prisilne poravnave je Deželna banka Slovenije d. d. postala lastnica 460.000 delnic oz. 50,55 % osnovnega kapitala družbe Semenarna Ljubljana, proizvodnja in trgovina, d. d., Ljubljana, Dolenjska cesta 242, 1000 Ljubljana.

Deželna banka Slovenije d. d.
Uprava banke