Pokaži / skrij meni
Info portal

Obvestilo o objavi pomembnega poslovnega dogodka

29. 4. 2013

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d. d. in veljavne zakonodaje družba Deželna banka Slovenije d. d., Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana, obvešča javnost, da je bila dne 29. 4. 2013 v poslovni in sodni register vpisana kot imetnica 100 % poslovnega deleža družbe DBS Nepremičnine d. o. o.

Deželna banka Slovenije d. d.
Uprava banke