Pokaži / skrij meni
Info portal

Obvestilo o objavi povzetka revidiranega Letnega poročila Deželne banke Slovenije d.d. za leto 2005

19. 5. 2006

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d. objavlja povzetek revidiranega letnega poročila z mnenjem revizorja za leto 2005.

Povzetek revidiranega letnega poročila (PDF, 985 kB)


Vsebina,  ki jo vsebuje ta dokument, bo objavljena na spletni strani banke ww.dbs.si od 19.05.2006 dalje in sicer najmanj 10 dni.


Celotno revidirano Letno poročilo DEŽELNE BANKE SLOVENIJE d.d. za poslovno leto 2005 je na vpogled na sedežu banke v Ljubljani, Kolodvorska 9, vsak delavnik med 10. in 12. uro  ter objavljeno na spletnih straneh DBS d.d.

Celotno revidirano letno poročilo (PDF, 4.976 kB)