Pokaži / skrij meni
Info portal

Obvestilo o podpisu Sporazuma o skupni prodaji delnic družbe Deželna banka Slovenije d. d. oznaka SZBR

8. 4. 2016

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje družba Deželna banka Slovenije d. d., Kolodvorska ulica 9, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Družba Deželna banka Slovenije d. d. je dne 6. 4. 2016 s strani KD Group, finančna družba, d. d., Dunajska cesta 63, Ljubljana, prejela obvestilo, da je bil dne 5. 4. 2016 sklenjen Sporazum o skupni prodaji delnic družbe Deželna banka Slovenije d. d., oznaka SZBR (v nadaljevanju Sporazum). Podpisnice Sporazuma so:
1. KD Group, finančna družba, d. d., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, ki ima v imetništvu 255.941 delnic, kar predstavlja 6,01 % delež osnovnega kapitala banke oz. 22,43 % delež v prodajnem postopku;
2. KD Kapital, finančna družba, d. o. o., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, ki ima v imetništvu 377.181 delnic, kar predstavlja 8,86 % delež osnovnega kapitala banke oz. 33,06 % delež v prodajnem postopku;
3. Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba d. d., v svojem imenu in za račun Kritnega premoženja, Kritnega sklada zdravstvenih zavarovanj in Kritnega sklada življenjskih zavarovanj, Ljubljanska cesta 3A, 6000 Koper, ki ima v imetništvu skupno 120.878 delnic, kar predstavlja 2,84 % delež osnovnega kapitala banke oz. 10,6 % delež v prodajnem postopku;
4. SRC, sistemske integracije, d. o. o., Tržaška cesta 116, 1000 Ljubljana, ki ima v imetništvu 188.022 delnic, kar predstavlja 4,42 % delež osnovnega kapitala banke oz. 16,48 % delež v prodajnem postopku;
5. KB 1909 S.p.A. d. d., via ulica Malta 2, 3417 Gorizia Gorica, Italija, ki ima v imetništvu 185.110 delnic, kar predstavlja 4,35 % delež osnovnega kapitala banke oz. 16,23 % delež v prodajnem postopku (delnice v imetništvu KB 1909 S.p.A. d. d. so vodene na fiduciarnem računu pri CREDITO VALTELLINESE - FIDUCIARNI RAČUN PIAZZA QUADRIVIO 8 SONDRIO (SO) 23100 ITA);
6. TOVARNA OLJA GEA, d. d., Trg svobode 3, 2130 Slovenska Bistrica, ki ima v imetništvu 13.753 delnic, kar predstavlja 0,32 % delež osnovnega kapitala banke oz. 1,21 % delež v prodajnem postopku.

Skupni delež vseh 1.140.885 delnic SZBR po Sporazumu predstavlja 26,80 % osnovnega kapitala banke.

Namen sporazuma je opredelitev skupnega nastopa pri prodaji delnic družbe Deželna banka Slovenije d. d. v času veljavnosti sporazuma, ki je 18 mesecev od sklenitve sporazuma. Podpisnice sporazuma so dogovorjene, da bodo v tem času izključno skupaj prodajale delnice navedene banke ter da bodo v morebitnih pogajanjih glede ponudb v zvezi s prodajo delnic nastopale izključno skupaj. Podpisnice Sporazuma bodo prodajni postopek izvedle ob sodelovanju finančnega svetovalca.  
                                                                                                                    
Vsebina objave je od današnjega dne dostopna tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze. Na spletnih straneh banke bo dostopna najmanj do 8. 4. 2021.


Deželna banka Slovenije d. d.
Uprava banke