Pokaži / skrij meni
Info portal

Obvestilo o pomembnem poslovnem dogodku

17. 1. 2014

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje družba Deželna banka Slovenije d. d. objavlja naslednje sporočilo:

V skladu s 24. členom Zakona o prevzemih namerava Deželna banka Slovenije d. d. dati prevzemno ponudbo za odkup vseh delnic družbe Semenarna Ljubljana d. d. Namera o prevzemu je bila objavljena v časopisu Delo dne 17. 1. 2014.


Deželna banka Slovenije d. d.
Uprava banke