Pokaži / skrij meni
Info portal

Obvestilo o poteku dokapitalizacije

13. 11. 2007

Deželna banka Slovenije d. d. obvešča delničarje in ostalo zainteresirano javnost, da je po zaključku drugega kroga vpisovanja novih delnic ostalo nevpisanih še 378 delnic od skupno 1.100.000 delnic, ki so predmet ponudbe javnosti.

Preostale delnice bo mogoče vpisati na sedežu banke, Kolodvorska 9, Ljubljana, od vključno četrtka, 15. 11. 2007, vsak delovni dan od 9. do 14. ure, do prodaje celotne emisije oziroma najkasneje do izteka ponudbe javnosti, to je 26. 11. 2007. Vpis bo potekal po načelu vrstnega reda, kar pomeni, da bo vsak vpisnik, ki se zglasi pred prodajo celotne emisije, lahko vpisal vse še razpoložljive delnice ali samo njihov del. Istočasno z vpisom bo potrebno vplačati celotni znesek. Pooblaščenci vpisnikov – pravnih oseb, ki niso njihovi zakoniti zastopniki, morajo že ob vpisu predložiti popolno pooblastilo za podpis vpisnega potrdila. Prospekt je objavljen na spletni strani banke www.dbs.si.