Pokaži / skrij meni
Info portal

Obvestilo o poteku prvega kroga dokapitalizacije

26. 10. 2007

Ljubljana

Deželna banka Slovenije d. d. je dne 10. 10. 2007 pričela s ponudbo novo izdanih delnic banke javnosti. Obstoječi delničarji, ki so imeli prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu izdajatelja, so v roku 15 dni, od dne 10. 10. 2007 do vključno dne 25. 10. 2007, vpisali in vplačali 1.075.462 novih delnic banke, kar predstavlja 97,77 % vseh delnic banke, ki so predmet ponudbe javnosti.

Hkrati s prvim krogom dokapitalizacije je potekal tudi sprejem zavezujočih izjav o nameri vpisa in vplačila delnic, ki jih do poteka roka ne bi vpisali in vplačali obstoječi delničarji. Izkazani interes je bistveno presegel število še razpoložljivih delnic.
 
Osebe, ki so izkazale interes po vpisu in vplačilu delnic, bodo pisno z navadno pošto najkasneje do 6. 11. 2007 obveščene o številu delnic, ki jih vplačajo v skladu z določbami prospekta. Pošti bo priloženo vpisno potrdilo. V primeru, da kdo od interesentov do tega dne ne bi prejel zadevnega obvestila, naj od 7. 11. 2007  do 9. 11. 2007 preveri na telefonski številki 01 / 472 7170 , koliko delnic naj vplača.