Pokaži / skrij meni
Info portal

Obvestilo o povečanju osnovnega kapitala banke

28. 12. 2007

Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 27.12.2007 v sodni register vpisalo spremembo osnovnega kapitala Deželne banke Slovenije d.d., ki po novem znaša 15.786.179,49 EUR.

Hkrati z vpisom povečanja osnovnega kapitala je sodišče vpisalo še s tem povezane spremembe statuta ter spremembo števila delnic. Kapital banke je sedaj razdeljen na 3.783.000 kosovnih delnic enega razreda, pri čemer 1.100.000 novo izdanih delnic še ni vpisanih v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev.

Nalog KDD Centralni klirinško depotni družbi d.d. za vpis delnic, ki so bile vpisane v postopku dokapitalizacije jeseni 2007, bo banka dala nemudoma in bo predvidoma izveden v januarju 2008. Delničarji, ki so vpisali nove delnice, bodo po izdaji in vpisu delnic na njihovo ime o tem obveščeni z navadno pošto. Obvestilo o izdaji delnic bo nemudoma objavljeno tudi na spletni strani banke www.dbs.si ter na informacijskem sistemu SeoNet.