Pokaži / skrij meni
Info portal

Obvestilo o prevzemni ponudbi Kapitalske zadruge z. b. o.

18. 10. 2006

V skladu z zakonom o prevzemih vas obvešèamo, da je bila v sredo, 18. oktobra 2006, v èasopisu Delo objavljena prevzemna ponudba Kapitalske zadruge z. b. o. za odkup vrednostnih papirjev Deželne banke Slovenije d. d.

Prevzemnik za odkup vseh delnic ciljne družbe z oznako SZBR ponuja plaèilo v denarju. Prevzemnik za plaèilo ene navedene imenske delnice z oznako SZBR ponuja znesek v višini 4.000,00 SIT. Uspešnost prevzemne ponudbe ni pogojena s številom vrednostnih papirjev, za katere bi morala biti sprejeta prevzemna ponudba.