Pokaži / skrij meni
Info portal

Obvestilo o sprejetih sklepih 20. redne seje skupščine

28. 8. 2006

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) uprava družbe objavlja sklepe sprejete na 20. redni seji skupščine delničarjev Deželne banke Slovenije d.d., dne 25. avgusta 2006.

Sprejeti sklepi skupščine
Sprejeti sklepi skupščine so vsebovani v priponki.

Napovedane izpodbojne tožbe
Zastopnik Kapitalske zadruge z.b.o. je napovedal izpodbojno tožbo zoper sklep sprejet pod točko 7. dnevnega reda in zoper sklep sprejet pod točko 9.2. dnevnega reda.

Zastopnik Kapitalske zadruge z.b.o. je takoj zatem povedal, da bo vložil tudi tožbo zoper upravo, glede odvzema glasovalnih pravic Kapitalski zadrugi z.b.o. na tej skupščini.

Sprejeti sklepi skupščine bodo od dneva objave dalje dostopni tudi na spletnih straneh banke: www.dbs.si in dne 30.8.2006 objavljeni v časopisu Delo.

Dokumenti:

Uprava Deželne banke Slovenije d.d.