Pokaži / skrij meni
Info portal

Obvestilo o spremembi lastniškega deleža v Deželni banki Slovenije d. d.

9. 3. 2018

Na podlagi Sklepa o informacijah o pomembnih deležih, Zakona o trgu finančnih instrumentov in druge veljavne zakonodaje  je Deželna banka Slovenije d. d. dne 23. 1. 2018, že obveščala, da je prejela obvestilo o spremembi pomembnega deleža delničarja KAPITALSKA ZADRUGA, zadruga za pospeševanje gospodarskih koristi članov, z. b. o. in družb SKUPINA PRVA, zavarovalniški holding, d. d. in Prva osebna zavarovalnica, d. d.

Dne 8. 3. 2018 je z izvedbo preknjižbe delnic na SKUPINO PRVO, d. d. in Prvo osebno zavarovalnico, d. d., prišlo tudi do spremembe v delniški knjigi pri Centralno klirinški depotni družbi. S tem dnem imata SKUPINA PRVA, d. d. in Prva osebna zavarovalnica, d. d. skupaj vpisan lastniški delež v višini 25 % plus ena delnica v Deželni banki Slovenije d. d.  pri čemer je SKUPINA PRVA, d. d. pridobila 9,9 % lastniški delež Deželne banke Slovenije, Prva osebna zavarovalnica, d. d. pa razliko. Sočasno je prišlo do spremembe pri KAPITALSKI ZADRUGI, z. b. o., ki je delež vpisan v delniški knjigi zmanjšala iz 47,53 % na 21 %.

To obvestilo bo od dneva objave vsaj pet let objavljeno na spletnih straneh družbe (www.dbs.si).

Datum: 9. 3. 2018

 

Deželna banka Slovenije d. d.

Uprava banke