Pokaži / skrij meni
Info portal

Obvestilo o spremembi mesta objav

23. 6. 2005

Deželna banka Slovenije d.d., Kolodvorska 9, Ljubljana, v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Ur.l.RS, št. 30/93), s 66. členom Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur.l.RS, št. 56/99) in Pravili Ljubljanske borze objavlja naslednje sporočilo:

Banka obvešča delničarje in javnost, da bo svoja sporočila za javnost, ki jih objavlja v dnevnem časopisju, objavljala v časopisu Delo.

Sporočila, za katera zakonodaja določa drugačen način objave, bo banka objavljala na način kot je to predpisano.

Besedilo tega sporočila bo dostopno na spletnih straneh banke od 24.06.2005 dalje in sicer najmanj 10 dni.

 

uprava Deželne banke Slovenije d.d.