Pokaži / skrij meni
Info portal

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

8. 1. 2013

Deželna banka Slovenije d. d. skladno s 124. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov, določili Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavno zakonodajo obvešča javnost, da je 18. 12. 2012 prejela Obvestilo o kvalificiranem deležu glasovalnih pravic, s katerim jo je družba ČZD Kmečki glas d. o. o., Železna cesta 14, 1000 Ljubljana, seznanila, da je 13. 12. 2012 pridobila 145.861 delnic z oznako SZBR. Po pridobitvi je družba ČZD Kmečki glas d. o. o. lastnica 200.000 delnic Deželne banke Slovenije d. d. oz. 5,29 % kapitala banke.

Deželna banka Slovenije d. d.
Uprava banke