Pokaži / skrij meni
Info portal

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

20. 6. 2013

Deželna banka Slovenije d. d., Kolodvorska ulica 9, 1000 Ljubljana, skladno s 124. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov, določili Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavno zakonodajo obvešča javnost, da je 20. 6. 2013 prejela Obvestilo o odsvojitvi pomembnega deleža, s katerim jo je družba KD Group d. d., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, seznanila, da je 19. 6. 2013 odsvojila 185.110 delnic z oznako SZBR. Pred odsvojitvijo je bila družba KD Group d. d. lastnica 441.051 delnic Deželne banke Slovenije oz. 11,659 % kapitala banke, po odsvojitvi je lastnica 255.941 delnic Deželne banke Slovenije oz. 6,766 % kapitala banke.

Deželna banka Slovenije d. d.
Uprava banke