Pokaži / skrij meni
Info portal

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

23. 1. 2018

Na podlagi Sklepa o informacijah o pomembnih deležih in Zakona o trgu finančnih instrumentov in druge veljavne zakonodaje Deželna banka Slovenije d. d., Kolodvorska ulica 9, 1000 Ljubljana, matična številka: 5349907, objavlja naslednje sporočilo:

Deželna banka Slovenije d. d. je dne 22. 1. 2018 prejela obvestilo o spremembi pomembnega deleža delničarja KAPITALSKA ZADRUGA, zadruga za pospeševanje gospodarskih koristi članov, z. b. o. in družb SKUPINA PRVA, zavarovalniški holding, d. d. in PRVA OSEBNA ZAVAROVALNICA, d. d.

Obrazca za obveščanje o spremembi pomembnih deležev (P-DEL) sta v prilogi tega obvestila.

To obvestilo bo od dneva objave vsaj pet let objavljeno na spletnih straneh družbe (www.dbs.si)

 

Uprava banke

Datum: 23. 1. 2018

 

Pripeti dokumenti:

Kapitalska zadruga P-DEL

Prva group obrazec P-DEL