Pokaži / skrij meni
Info portal

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

29. 3. 2013

Deželna banka Slovenije d. d., Kolodvorska ulica 9, 1000 Ljubljana, skladno s 124. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov, določili Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavno zakonodajo obvešča javnost, da je 28. 3. 2013 prejela Obvestilo o odsvojitvi delnic z oznako SZBR, s katerim jo je družba KD Group, finančna družba, d. d., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, seznanila, da je 27. 3. 2013 odsvojila 188.022 delnic z oznako SZBR. Pred odsvojitvijo je bila družba KD Group, finančna družba, d. d., lastnica 629.073 delnic Deželne banke Slovenije d. d. oz. 16,63 % kapitala banke, po odsvojitvi je lastnica 441.051 delnic Deželne banke Slovenije d. d. oz. 11,66 % kapitala banke.

Deželna banka Slovenije d. d.
Uprava banke