Pokaži / skrij meni
Info portal

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

22. 1. 2013

Deželna banka Slovenije d. d. skladno s 124. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov, določili Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavno zakonodajo obvešča javnost, da je 9. 1. 2013 prejela Obvestilo o kvalificiranem deležu glasovalnih pravic, s katerim jo je družba KD Group d. d., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, seznanila, da je 14. 12. 2012 odsvojila 18.310 in 127.551 delnic z oznako SZBR. Po odsvojitvi delnic je družba imetnica 642.826 delnic SZBR. S tem se je delež glasovalnih pravic družbe KD Group d. d. zmanjšal iz 20,85 % na 16,99 %.  

Deželna banka Slovenije d. d.
Uprava banke