Pokaži / skrij meni
Info portal

Obvestilo o spremembi v sodnem registru

11. 7. 2008

Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 8. 7. 2008 s sklepom pod opr. št. Srg 2008/25276 sklenilo, da se pri subjektu vpisa Deželni banki Slovenije d. d., Kolodvorska 9, Ljubljana, vpiše sprememba statuta z dne 27. 6. 2008.  To spremembo je sprejela 22. skupščina delničarjev dne 27. 6. 2008, veljati pa je začela z vpisom v sodni register.