Pokaži / skrij meni
Info portal

Obvestilo o ustanovitvi družbe DBS Leasing d.o.o.

22. 12. 2005

V mesecu decembru 2005 je pričela poslovati družba DBS Leasing d.o.o. s sedežem v Ljubljani, Kolodvorska ulica 9. Vpis ustanovitve družbe v sodni register je bil izvršen 24.11.2005 na podlagi sklepa SRG 2005//12602 Okrožnega sodišča v Ljubljani.

Osnovni kapital družbe znaša 200.000.000,00 SIT in predstavlja ustanovni vložek Deželne banke Slovenije d.d. Družba DBS Leasing d.o.o. je v 100-odstotni lasti Deželne banke Slovenije d.d. oziroma njena odvisna družba.

Člani nadzornega sveta družbe DBS Leasing d.o.o. so:

  • dr. Draško Veselinovič, predsednik uprave DBS d.d.
  • Bogdan Habjan, član uprave DBS d.d.
  • Franc Počivavšek, svetovalec uprave DBS d.d.

DBS Leasing d.o.o. ima poslovne prostore na Mikošičevi 4 v Ljubljani, tel.  01/2300 500, faks: 01/2300 505.