Pokaži / skrij meni
Info portal

Obvestilo o vložitvi izpodbojne tožbe

25. 5. 2016

Deželna banka Slovenije d. d. je od Okrožnega sodišča v Ljubljani prejela izpodbojno tožbo, ki jo je 14. 4. 2016 vložil delničar KD Kapital d. o. o., Dunajska cesta 63, Ljubljana, zoper sklep 2.2., sprejet dne 21. 3. 2016 na 32. redni skupščini delničarjev banke, ki se glasi:

“2.2. Bilančni dobiček za poslovno leto 2015, ki znaša 1.611.495,56 EUR, se v celoti razporedi v druge rezerve iz dobička.”
 
Banka bo na tožbo odgovorila v predvidenem roku.
 
25. 5. 2016 bo to obvestilo objavljeno na spletnih straneh Ljubljanske borze in AJPES-a, od istega dne in najmanj do 25. 5. 2021 tudi na spletnih straneh banke www.dbs.si.


Deželna banka Slovenije d. d.
Uprava banke