Pokaži / skrij meni
Info portal

Obvezna uporaba LEI kode za pravne osebe od 3.1.2018 dalje za posle s finančnimi instrumenti

4. 12. 2017

Obveščamo vas, da morajo v skladu z evropsko regulativo vse pravne osebe, ki opravljajo posle na finančnih trgih v EU najkasneje do 3.1.2018 pridobiti LEI kodo (Legal Entity Identifier). To je 20-mestna koda, ki se dodeli pravni osebi, ki trguje s finančnimi instrumenti, ki so uvrščeni na organizirane trge oziroma za katere je vložena zahteva za uvrstitev v Sloveniji ali v tujini. Pravna oseba ima le eno LEI kodo, seznam imetnikov LEI kod je javen in ga vodi organizacija GLEIF (Global Legal Identify Fondation).

V Sloveniji LEI dodeljuje in vzdržuje Centralno klirinška depotna družba (KDD). Informacije v zvezi s pridobitvijo LEI kode in s tem povezanimi stroški so na voljo na spletni strani KDD: https://storitve.kdd.si/lei/. LEI koda se lahko pridobi tudi v tujini od različnih izdajateljev, ki so pooblaščeni za njeno dodelitev. Seznam organizacij, ki izdajajo LEI kode je na voljo na spletni strani  https://www.gleif.org/en/about-lei/how-to-get-an-lei-find-lei-issuing-organizations. Poleg stroška pridobitve LEI kode je potrebno upoštevati tudi letne stroške vodenja LEI kode.

Po 3.1.2018 za pravne osebe, ki nam ne bodo sporočile LEI kode, ne bomo mogli izvršiti nobene transakcije (nakup/prodaja finančnih instrumentov uvrščenih na organizirane trge oziroma za katere je vložena zahteva za uvrstitev ,…), zato vam svetujemo, da LEI kodo čim prej pridobite.