Pokaži / skrij meni
Info portal

Odločba Agencije za trg vrednostnih papirjev o izidu prevzemnih ponudb

24. 11. 2006

V skladu z zakonom o prevzemih vas seznanjamo o odločbi Agencije za trg vrednostnih papirjev o izidu prevzemnih ponudb s strani  KD Holdinga, finančne družbe, d. d. in Kapitalske zadruge z. b. o.:

"Ugotovi se, da je prevzemna ponudba prevzemnika KD Holding, finančna družba, d. d., Celovška 206, Ljubljana, za odkup 2.295.300 navadnih imenskih delnic oznake SZBR istega razreda z glasovalno pravico, z nominalno vrednostjo delnic 1.000 SIT, zmanjšano za 730.314 delnic, katere ima prevzemnik že v lasti, torej skupno za 1.564.986 delnic ciljne družbe Deželna banka Slovenije, d. d., Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana, ki je trajala od 16. 10. do 14. 11. 2006, uspešna."

"Ugotovi se, da je prevzemna ponudba prevzemnika Kapitalska zadruga z. b. o., Miklošičeva 4, Ljubljana, za odkup 2.295.300 navadnih imenskih delnic oznake SZBR istega razreda z glasovalno pravico, z nominalno vrednostjo delnic 1.000 SIT, zmanjšano za 1.033.663 delnic, katere ima prevzemnik že v lasti, torej skupno za 1.261.637 delnic ciljne družbe Deželna banka Slovenije, d. d., Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana, ki je trajala od 18. 10. do 14. 11. 2006, uspešna."