Pokaži / skrij meni
Info portal

OECD standard avtomatične izmenjave informacij o finančnih računih

4. 1. 2016

Svet OECD je 15. 7. 2014 sprejel OECD standard avtomatične izmenjave informacij o finančnih računih za namene obdavčevanja in Večstranski sporazum med pristojnimi organi o avtomatični izmenjavi informacij o finančnih računih, ki ga je Slovenija podpisala 29. 10. 2014, s katerim se je zavezala k implementaciji Enotnega standarda poročanja.

S sprejetim OECD standardom so bile vlade pozvane k pridobivanju informacij o računih od finančnih institucij in k letni avtomatični izmenjavi teh informacij z drugimi državami.

V Evropski uniji je vsebina OECD standarda prenesena v Direktivo Sveta 2014/107/EU o spremembi Direktive Sveta 2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave podatkov na področju obdavčenja, ki je skupaj z vsebino OECD standarda prenesena v slovenski pravni red z Zakonom o davčnem postopku (ZDavP-2).

S sprejemom nove zakonodaje je banka dolžna Finančni upravi Republike Slovenije letno sporočati podatke o finančnih računih nerezidentov. V ta namen je banka dolžna od novih strank, v določenih primerih pa tudi od obstoječih, pridobiti predpisane podatke, med drugim tudi podatek o rezidentstvu stranke za davčne namene.

Nova zakonodaja vpliva na fizične in pravne osebe, ki:
-    bodo postale stranke banke po 1. 1. 2016 ali
-    so na dan 31. 12. 2015 že obstoječe stranke banke in imajo svoj začasni/stalni naslov zunaj Republike Slovenije ali
-    bodo v času poslovanja spremenile svoje podatke.

Dodatne informacije k vsebini nove zakonodaje so objavljene na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije.

Banka davčnega svetovanja ne izvaja.