Pokaži / skrij meni
Info portal

Okvirni rezultati poslovanja Deželne banke Slovenije d. d. v letu 2006

2. 2. 2007

Bilančna vsota Deželne banke Slovenije d. d. se je v letu 2006 povečala za 24.766 mio SIT oziroma za več kot 20 % in je 31. 12. 2006 znašala 146.092 mio SIT. Letni plan bilančne vsote je bil konec decembra 2006 presežen za  4 %.

V letu 2006 je banka izkazala 850 mio SIT bruto dobička po preliminarnih nerevidiranih podatkih in s tem za 162 % presegla načrtovani bruto dobiček za leto 2006.

V letu 2006 je znašal doseženi bruto donos na kapital 8,74 % in je bil nominalno za 163 % višji od letnega plana ter nominalno za 294 % višji od doseženega donosa v letu 2005.

Bilančna vsota na zaposlenega kot tudi donosnost kapitala sta v Deželni banki Slovenije d. d. sicer še vedno pod slovenskim bančnim povprečjem, pri čemer pa ne gre spregledati, da je banka v preteklih letih poslovala praktično brez dobička. Rezultati poslovanja za leto 2006 so tako za banko zelo spodbudni. Srednjeročni cilj Deželne banke Slovenije d. d. je, da ujame slovensko bančno povprečje in ga končno tudi preseže v večini kazalcev poslovanja.