Pokaži / skrij meni
Info portal

Plačilni promet po 1.1.2007

11. 9. 2006

Plačilni promet je v času, odkar je bil prenesen iz Agencije za plačilni promet na poslovne banke, doživel že precej sprememb. In ponovno so pred nami… V nadaljevanju smo pripravili kratek povzetek že znanega in poudarili, kar je za čezmejno poslovanje po 1.1.2007 še zlasti pomembno.

Vsem vam, ki poslujete preko firm, je znano, da se mora plačilni promet odvijati preko transakcijskega računa. Kdor posluje s tujino, mora vedeti poleg svoje številke transakcijskega računa še svoj IBAN in IBAN prejemnika, kar je kratica za "International Bank Account Number" in pomeni razširitev transakcijskega računa z ISO oznako države banke in kontrolno številko, ki omogoča avtomatsko obdelavo podatkov.
Potrebno je poznati tudi BIC kodi (Bank Identifier Code) prejemnikove in svoje banke.
Če vam BIC coda vaše banke ni znana, si poglejte izpisek transakcijskega računa vaše firme in najdite podatke o vašem IBAN-u in o BIC codi banke, kjer imate transakcijski račun.

Če je nalog opremljen s popolnimi podatki o IBAN številki prejemnika ter o BIC kodi prejemnikove banke, s tem omogočite popolnoma avtomatsko obdelavo plačilnih nalogov, tako v domačem in čezmejnem kot tudi v mednarodnem plačilnem prometu.
Nalog brez omenjenih podatkov ne bo izvršen avtomatsko - STP (straight-through-processing); potreben bo ročni poseg in zato se bo zaračunala dodatna opravnina.

O teh zahtevah smo vas pred časom že obvestili, v nadaljevanju pa poudarjamo dejanske spremembe delovanja plačilnih sistemov in samih sprememb v plačilnem prometu po 1.1.2007.

Po 1.1.2007 se bo domači plačilni promet odvijal z vidika komitenta popolnoma nespremenjeno:

  • še vedno se bodo posebej obdelovala mala plačila v petih presekih Žiro kliringa ter BPRČ in mala nujna plačila takoj, v realnem času,
  • tudi interni plačilni promet bo ostal nespremenjen.

Mednarodni plačilni promet pa se bo s 1.1.2007 razdelil na dve kategoriji nalogov:

  • čezmejna plačila in
  • pravi mednarodni plačilni promet oz. plačila v tujino.

Čezmejno plačilo je nalog, ki ga na zahtevo nalogodajalca izvrši izvajalec plačilnega prometa (banka) in sta tako nalogodajalec kot tudi izvajalec PP v Evropski uniji in se nalog izvrši v dobro prejemnika sredstev, ki je prav tako v Evropski uniji. To je nakazilo čez mejo, vendar med državami članicami EU.
Torej sta potrebna dva pogoja:

  • nalogodajalec in prejemnik plačila sta v državah EU in
  • valuta plačila je valuta ene izmed držav EU: evro, britanski funt, danska krona in švedska krona.

Plačilo v tujino pa je vsako plačilo, ki se izvršuje v države izven EU (ne glede, ali je plačilo v kateri izmed tujih valut ali v evrih) in tudi plačila v EU, če so izvršena v kateri od neevropskih valut (npr: CHF, HRK, USD…).

Evropski parlament je izdal Uredbo 2560/2001, ki govori o izenačitvi opravnin za popolnoma pravilno izpolnjene čezmejne naloge do višine EUR 50.000,00 z opravninami za domače naloge enakih vrednosti. Za Slovenijo ta izenačitev stopi v veljavo s 1.1.2007. Opcija plačila stroškov mora biti: SHA (vsaka stranka na svoji strani plača bančne stroške).

Vedeti morate, da opciji BEN in OUR ne omogočata nižje opravnine.

Za naloge, ki presegajo znesek EUR 50.000,00, ostaja v veljavi obstoječa tarifa v %.

Tudi na prilivni strani bodo nastopile določene spremembe. Čezmejni nalogi v dobro komitentov bodo obdelani v dobro transakcijskega računa brez odtegljajev.

Važna novost je tudi to, da od 1.1.2007 ne bo več poročanja Banki Slovenije za čezmejna in mednarodna plačila za zneske s protivrednostjo do EUR 12.500,00.
Poročanje za višje zneske se bo spremenilo in bo potekalo po bruto principu. To pomeni, da bo za vsak plačilni nalog potrebno poročati le o eni osnovi plačila (tisti, na katero