Pokaži / skrij meni
Info portal

Podaljšan rok za povečanje kapitala družbe

13. 8. 2014

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Deželna banka Slovenije d. d. objavlja naslednje sporočilo:

Dne 11. 8. 2014 je Deželna banka Slovenije d. d. s strani Banke Slovenije prejela Sklep o podaljšanju roka za izvedbo ukrepov iz Odredbe za zagotovitev dodatnega kapitala, ki jo je banka prejela dne 1. 7. 2014. V skladu z navedenim sklepom se skrajni rok, v katerem mora zasedati skupščina banke, izteče 15. 10. 2014, skrajni rok za izvedbo dokapitalizacije pa 31. 12. 2014. Uprava in nadzorni svet banke sta že pristopila k aktivnostim za kapitalsko okrepitev banke. Delničarjem bosta predlagala dokapitalizacijo v takšni višini, da se bo zagotovil zahtevan količnik kapitalske ustreznosti banke.

V skladu z veljavno zakonodajo bo vsebina objave dostopna na spletnih straneh banke www.dbs.si od 13. 8. 2014 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Deželna banka Slovenije d. d.
Uprava banke