Pokaži / skrij meni
Info portal

Povečanje osnovnega kapitala odvisne družbe DBS Leasing d. o. o.

19. 11. 2013

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Deželna banka Slovenije d. d. objavlja naslednje sporočilo:

Deželna banka Slovenije d. d. je povečala osnovni kapital odvisne družbe DBS Leasing d. o. o. za 400.000,00 EUR. Družba je v 100 % lasti banke.

Deželna banka Slovenije d. d.
Uprava banke