Pokaži / skrij meni
Info portal

Poziv k vpisu delnic

19. 3. 2007

Deželna banka Slovenije d. d. je dne 19. 3. 2007 pozvala osebe, ki so na podlagi sklepa 20. skupščine banke z dne 25. 8. 2006 upravičene do sodelovanja v postopku povečanja osnovnega kapitala banke, k vpisu in vplačilu navadnih rednih kosovnih delnic 2. izdaje Deželne banke Slovenije d. d. Skupni emisijski znesek oziroma skupna prodajna vrednost celotne izdaje 387.700 delnic znaša 6.281.309,48 EUR (1.505.253.004,00 SIT) z možnostjo neznatnih odstopanj največ do 1/100000, kar je posledica preračuna tolarskih zneskov v zneske v evrih. Prodajna cena ene delnice znaša 16,2015 EUR (3,882,52 SIT). Rok za uveljavitev prednostne pravice za upravičene osebe traja do 3. 4. 2007.