Pokaži / skrij meni
Info portal

Predčasen odkup dela obveznic

16. 10. 2013

Deželna banka Slovenije d. d. je predčasno odkupila del obveznic z oznako DEZEL Float 06/15 (ISIN: XS0518514558) v skupni nominalni vrednosti 24.500.000,00 EUR.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Deželna banka Slovenije d. d. objavlja naslednje sporočilo:
Deželna banka Slovenije d. d. je na sekundarnem trgu predčasno odkupila del izdaje obveznic z oznako DEZEL Float 06/15 (ISIN: XS0518514558) v skupni nominalni vrednosti 24.500.000,00 EUR. Obveznice so vpisane v register vrednostnih papirjev pri Euroclear/Clearstream in kotirajo na Luksemburški borzi.

Predčasno odkupljene obveznice z oznako DEZEL Float 06/15 bodo izbrisane iz registra vrednostnih papirjev pri Euroclear/Clearstream in umaknjene iz trgovanja na Luksemburški borzi. Po izvedenem delnem izbrisu bo skupna nominalna vrednost obveznic z oznako DEZEL Float 06/15 znašala 75.500.000,00 EUR.

Deželna banka Slovenije d. d.
Uprava banke