Pokaži / skrij meni
Info portal

Predčasen odkup in umik dela obveznic

19. 12. 2014

Deželna banka Slovenije d. d. je predčasno odkupila in umaknila del obveznic z oznako DEZEL Float 06/15 (ISIN: XS0518514558) v skupni nominalni vrednosti 1.000.000,00 EUR.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Deželna banka Slovenije d. d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Deželna banka Slovenije d. d., Ljubljana je na sekundarnem trgu predčasno odkupila del izdaje obveznic z oznako DEZEL Float 06/15 (ISIN: XS0518514558) v skupni nominalni vrednosti 1.000.000,00 EUR. Obveznice so vpisane v register vrednostnih papirjev pri Euroclear/Clearstream in kotirajo na Luxemburški borzi.

Predčasno odkupljene obveznice z oznako DEZEL Float 06/15 so bile izbrisane iz registra vrednostnih papirjev pri Euroclear/Clearstream in umaknjene iz trgovanja na Luxemburški borzi. Po izvedenem delnem izbrisu znaša skupna nominalna vrednost obveznic z oznako DEZEL Float 06/15 72.450.000,00 EUR.

V skladu z veljavno zakonodajo bo vsebina objave dostopna tudi na spletnih straneh banke www.dbs.si od 19. 12. 2014 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Deželna banka Slovenije d. d.
Uprava banke