Pokaži / skrij meni
Info portal

Prehodno obdobje za sprejem obstoječih obrazcev s strani plačnikov

23. 12. 2011

Ljubljana

31. decembra 2011 se ukinjajo obstoječi obrazci:
- posebna položnica (PP02),
- plačilni nalog (BN02) in
- regulirano čezmejno plačilo (RP01).
S 1. januarjem 2012 bo obstoječe obrazce nadomestil univerzalni plačilni nalog - UPN, ki je sicer v uporabi že od 1. novembra 2010.

Zaradi velike verjetnosti, da boste plačniki še vedno poravnavali svoje obveznosti s posebnimi položnicami (ker so jih izdajatelji kljub obveščanju o ukinitvi obrazca še pošiljali v plačilo pred koncem leta in ker boste plačniki tudi v letu 2012 še vedno poravnavali svoje obveznosti iz leta 2011 na podlagi starih obrazcev), je objavljeno obvestilo za javnost Združenja bank Slovenije, s katerim le-ta obvešča plačnike, da bodo banke do 31. marca 2012 svojim komitentom – plačnikom omogočile, da boste lahko tudi po prenehanju uporabe obstoječih obrazcev poravnavali svoje obveznosti iz leta 2011 z uporabo starih obrazcev.

V Deželni banki Slovenije bomo svojim komitentom – plačnikom omogočili, da boste lahko tudi po prenehanju veljavnosti obstoječih obrazcev najkasneje do 31. marca 2012 poravnali svoje obveznosti iz leta 2011. V tem prehodnem obdobju bomo še sprejemali stare obrazce (predvsem obrazec PP02) na bančnih okencih, v elekronski banki pa bo možno poravnati obveznosti preko obrazca UPN. Plačila se bodo, ne glede na vrsto obrazca, obdelala enako v okviru novega SEPA prilagojenega plačilnega sistema.

Na javnih spletnih straneh Združenja bank Slovenije in SEPA Slovenija je objavljeno sporočilo za javnost glede prehodnega obdobja za sprejem obstoječih obrazcev na povezavah:
http://www.zbs-giz.si/news.asp?StructureId=1001&ContentId=4198 in
http://www.sepa.si/.

V poslovalnicah Deželne banke Slovenije, ki bodo poslovale 31. decembra 2011, bodo posebne položnice že obdelane kot UPN.