Pokaži / skrij meni
Info portal

Preklic prevzemne namere

28. 1. 2014

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje družba Deželna banka Slovenije d. d. objavlja naslednje sporočilo:

Deželna banka Slovenije d. d., Kolodvorska ulica  9, 1000 Ljubljana, preklicuje prevzemno namero za odkup vseh preostalih delnic družbe Semenarna Ljubljana d. d., Dolenjska cesta 242, 1000 Ljubljana, ki je bila objavljena v časniku Delo dne 17. 1. 2014. Po posvetovanju z Agencijo za trg vrednostnih papirjev je bilo ugotovljeno, da Semenarna Ljubljana d. d. ne spada več med družbe iz 4. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1), zato banka preostalih delnic družbe Semenarna Ljubljana d. d. ni dolžna pridobivati v postopku s prevzemno ponudbo po ZPre-1.

Deželna banka Slovenije d. d. namerava kljub umiku prevzemne namere nadaljevati aktivnosti za odkup vseh preostalih delnic družbe Semenarna Ljubljana d. d., hkrati pa namerava sodelovati tudi pri dokapitalizaciji družbe, sprejeti na nedavni skupščini.

Deželna banka Slovenije d. d.
Uprava banke