Pokaži / skrij meni
Info portal

Preklic skupščine delničarjev

19. 2. 2016

Na podlagi določil 49. člena Statuta Deželne banke Slovenije d. d. in določil ZGD-1 Deželna banka Slovenije d. d. objavlja naslednje sporočilo:

Uprava Deželne banke Slovenije d. d. v sodelovanju z nadzornim svetom zaradi proceduralnih razlogov preklicuje skupščino delničarjev, sklicano za dne 18. 3. 2016 ob 12. uri.

Nov sklic skupščine bo objavljen hkrati s preklicem oz. neposredno po njem. Nova skupščina bo potekala dne 21. 3. 2016 ob 12. uri.

Uprava družbe se vsem delničarjem opravičuje zaradi morebitnih nevšečnosti.

Informacija bo od 19. 2. 2016 dalje objavljena tudi na spletni stranih straneh AJPES-a in Ljubljanske borze.

 

Deželna banka Slovenije d. d.
Uprava banke