Pokaži / skrij meni
Info portal

Preklic skupščine delničarjev

25. 5. 2018

Na podlagi določil 49. člena Statuta Deželne banke Slovenije d. d. in določil ZGD-1 Deželna banka Slovenije d. d. objavlja naslednje sporočilo:

Uprava Deželne banke Slovenije d. d. v sodelovanju z nadzornim svetom zaradi umika predloga za imenovanje novega člana nadzornega sveta predlagateljev KD Kapital d. o. o., KD Group d. d. in Adriatic Slovenica d. d. preklicuje skupščino delničarjev, sklicano na podlagi 3. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah za dne 30. 5. 2018 ob 9. uri.

Uprava družbe se vsem delničarjem opravičuje zaradi morebitnih nevšečnosti.

Sporočilo o preklicu skupščine bo od 25. 5. 2018 in najmanj do 25. 5. 2023 objavljeno tudi na spletnih straneh AJPES-a in Ljubljanske borze.

                                                                                                                                                   Deželna banka Slovenije d. d .
                                                                                                                                                                    Uprava banke