Pokaži / skrij meni
Info portal

PRVA OSEBNA ZAVAROVALNICA PRIDOBILA DOVOLJENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE

17. 2. 2018

Obvestilo

Evropska centralna banka je  dne 12. 2. 2018 izdala dovoljenje za kvalificiran lastniški delež v Deželni banki Slovenije d. d.  Prvi Osebni zavarovalnici  d. d. za neposredno imetništvo deleža glasovalnih pravic in deleža v kapitalu nad 10  do 20 odstotki,  Skupini Prva d. d. za neposredno in posredno imetništvo deleža glasovalnih pravic in deleža v kapitalu banke, ki je enak ali večji od 20 odstotkov in manjši od 1/3  ter  Dej d. o. o.,  A – Z Finance d. o. o. in ga. Alenka Žnidaršič Kranjc za posredno imetništvo deleža glasovalnih pravic in deleža v kapitalu banke, ki je enak ali večji od 20 odstotkov in manjši od 1/3.