Pokaži / skrij meni
Info portal

Register dejanskih lastnikov – rok za vpis podatkov je do 19. 1. 2018

4. 12. 2017

Poslovni subjekti so dolžni do 19. 1. 2018 v Register dejanskih lastnikov vpisati podatke o svojih dejanskih lastnikih.

Register dejanskih lastnikov bo vodila Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma z namenom zagotavljanja transparentnosti lastniških struktur poslovnih subjektov.

Med poslovne subjekte, ki morajo opraviti vpis v navedeni register, spadajo gospodarske družbe, zadruge, društva, zavodi, ustanove, politične stranke, verske skupnosti, sindikati ali druge pravne osebe ter pravni subjekti tujega prava.

Podatkov o dejanskih lastnikih ni potrebno zagotoviti poslovnim subjektom, ki so enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, ter neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom.

Kako poteka vpis dejanskih lastnikov?

Vpis dejanskega lastnika, spremembo podatkov ali izbris dejanskega lastnika v ali iz registra opravi zastopnik pravne osebe ali od njega pooblaščena oseba, prek spletne aplikacije. Zastopnik mora imeti kvalificirano potrdilo za elektronski podpis, pooblaščena oseba pa tudi ustrezno pooblastilo, evidentirano v sistemu e–pooblastil AJPES.

Več pojasnil je na voljo na spletni AJPES (https://www.ajpes.si/Registri).