Pokaži / skrij meni
Info portal

Revidirano letno nekonsolidirano in konsolidirano poročilo za leto 2009

30. 4. 2010

Na podlagi določil veljavne zakonodaje Deželna banka Slovenije d. d. objavlja revidirano nekonsolidirano in konsolidirano letno poročilo z revizijskim mnenjem za leto 2009.

Letno poročilo 2009