Pokaži / skrij meni
Info portal

Sklepa Okrožnega in Vrhovnega sodišča v Ljubljani

7. 3. 2007

Deželna banka Slovenije d. d. je prejela naslednja sklepa:

  • sklep Višjega sodišča v Ljubljani o zavrnitvi predloga delničarja družbe za začasno zadržanje vpisa sklepov 20. redne skupščine družbe v sodni register,
  • sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani o vpisu sklepa skupščine z dne 25. 8.2006 o povečanju osnovnega kapitala družbe in o vpisu sprememb statuta družbe. Sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani je priloga objave.

Sklep iz druge alineje je na voljo tu (pdf dokument; 2.055 kB).