Pokaži / skrij meni
Info portal

Sklic 20. redne seje skupščine

21. 7. 2006

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) ter 49. člena Statuta Deželne banke Slovenije d.d., uprava družbe sklicuje 20. redno sejo skupščine delničarjev družbe, ki bo v petek, 25. avgusta 2006 ob 12. uri v hotelu GARNI, Miklošičeva cesta 9, Ljubljana.

Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu banke v Ljubljani, Kolodvorska 9 (v Sektorju splošnih poslov), vsak delavnik med 10. in 12. uro, kjer ga lahko delničarji tudi prevzamejo.

Sklic skupščine bo objavljen v Delu, dne 21.7.2006. Gradivo bo od tega dne dalje dostopno tudi na spletnih straneh družbe.
 
Priloge: