Pokaži / skrij meni
Info portal

Sklic 23. skupščine Deželne banke Slovenije d. d.

15. 5. 2009

Ljubljana

Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in 41., 48. ter 49. člena Statuta Deželne banke Slovenije d. d. uprava banke v sodelovanju z nadzornim svetom sklicuje 23. skupščino Deželne banke Slovenije d. d., ki bo v četrtek, 18. 6. 2009, ob 10. uri, na sedežu banke na Kolodvorski 9, Ljubljana.

Sklic skupščine

Prijavnica za skupščino delničarjev banke

Letno poročilo 2008

Poročilo nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila