Pokaži / skrij meni
Info portal

Sklic 24. Skupščine Deželne banke Slovenije d. d.

21. 5. 2010

Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in 41., 48. ter 49. člena Statuta Deželne banke Slovenije d. d. uprava banke v sodelovanju z nadzornim svetom sklicuje 24. Skupščino Deželne banke Slovenije d. d., ki bo v četrtek, 24. 6. 2010, ob 10. uri, na sedežu banke na Kolodvorski 9, Ljubljana.

 

Sklic 24. skuščine Deželne banke Slovenije d. d.

Prijavnica na 24. skupščino

Gradivo (vključuje predlog spremembe in dopolnitve statuta)

Informacije o pravicah delničarjev

Čistopis statuta 06-2008

LETNO POROČILO BANKE za leto 2009