Pokaži / skrij meni
Info portal

Sklic 25. redne skupščine delničarjev Deželne banke Slovenije d. d.

12. 5. 2011

Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in 41., 48. ter 49. člena Statuta Deželne banke Slovenije d. d. uprava banke v sodelovanju z nadzornim svetom sklicuje 25. skupščino Deželne banke Slovenije d. d. v četrtek, 16. 6. 2011, ob 10. uri, na sedežu banke na Kolodvorski 9, Ljubljana.

Sklic skupščine bo dne 13. 5. 2011 objavljen tudi v dnevniku Delo. Celoten sklic skupščine vključuje naslednje priloge:

-          gradivo za delničarje s predlogi sklepov ter drugi dokumenti,

-          letno poročilo za poslovno leto 2010,

-          besedilo obstoječega statuta banke,

-          prijavnica za delničarje,

-          informacije o nekaterih pravicah delničarjev po ZGD-1.


Našteti dokumenti bodo na spletni strani banke objavljeni najmanj do 13. 5. 2016.

 

                                                                     Deželna banka Slovenije d. d.
                                                                     Uprava