Pokaži / skrij meni
Info portal

Sklic 26. skupščine delničarjev Deželne banke Slovenije d. d.

11. 11. 2011

Na podlagi določb veljavnega Zakona o gospodarskih družbah, v povezavi z 48. in 49. členom Statuta Deželne banke Slovenije d. d. (notarski zapis čistopisa z dne 27. 6. 2008 z veljavnostjo 8. 7. 2008) ter skladno z določili 4. do 11. člena Poslovnika o delu skupščine Deželne banke Slovenije d. d. z dne 25. 6. 2010 uprava banke na zahtevo delničarja KD Group d. d., Celovška cesta 206, Ljubljana, z dne 19. 10. 2011, sklicuje 26. skupščino delničarjev Deželne banke Slovenije d. d. v četrtek, 15. 12. 2011, ob 10. uri, na sedežu banke na Kolodvorski 9, Ljubljana.

Sklic skupščine je dne 11. 11. 2011 objavljen tudi v časopisu Delo. Celoten sklic skupščine vključuje naslednje priloge:
-          gradivo za delničarje,
-          prijavnica,
-          informacije o pravicah delničarjev,
-          statut banke.

Našteti dokumenti bodo na spletni strani banke objavljeni najmanj do 11. 11. 2016.
 
                                                                     Deželna banka Slovenije d. d.
                                                                     Uprava banke