Pokaži / skrij meni
Info portal

Sklic 27. redne skupščine delničarjev Deželne banke Slovenije d. d.

10. 5. 2012

Na podlagi določb veljavnega Zakona o gospodarskih družbah, v povezavi z 41., 48. ter 49. členom Statuta Deželne banke Slovenije d. d. (notarski zapis čistopisa z dne 27. junija 2008 z veljavnostjo od 8. julija 2008 dalje) ter skladno z določili 4. do 11. člena Poslovnika o delu skupščine Deželne banke Slovenije d. d. z dne 25. junija 2010 uprava banke v sodelovanju z nadzornim svetom sklicuje 27. redno skupščino delničarjev Deželne banke Slovenije d. d. v torek, 12. junija 2012, ob 10. uri, na sedežu banke na Kolodvorski ulici 9, Ljubljana.

Sklic skupščine je bil 11. maja 2012 objavljen tudi v časopisu Delo. Celoten sklic skupščine vključuje naslednje priloge:
- gradivo za delničarje,
- prijavnica za delničarje,
- informacije o pravicah delničarjev,
- statut banke.

Našteti dokumenti bodo na spletni strani banke objavljeni najmanj do 11. maja 2017.


Deželna banka Slovenije d. d.
Uprava banke