Pokaži / skrij meni
Info portal

Sklic 28. Redne skupščine Deželne banke Slovenije d. d.

10. 5. 2013

Na podlagi določb veljavnega Zakona o gospodarskih družbah, v povezavi z 41., 48. ter 49. členom Statuta Deželne banke Slovenije d. d. (notarski zapis čistopisa z dne 12. junija 2012 in veljavnostjo od 13. junija 2012) ter skladno z določili 4. do 11. člena Poslovnika o delu skupščine Deželne banke Slovenije d. d. z dne 25. junija 2010 uprava banke v sodelovanju z nadzornim svetom sklicuje 28. Redno skupščino Deželne banke Slovenije d. d. v torek, 11. junija 2013, ob 10. uri, na sedežu banke na Kolodvorski ulici 9, Ljubljana.

Sklic skupščine bo 10. maja 2013 objavljen tudi na spletni strani AJPES-a (www.ajpes.si). Celoten sklic skupščine vklučuje naslednje priloge:

- gradivo za delničarje,
- prijavnica za delničarje,
- informacije o pravicah delničarjev,
- statut banke.

Našteti dokumenti bodo na spletnih straneh banke objavljeni najmanj do 10. maja 2018.

Deželna banka Slovenije d. d.
Uprava banke